GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Metrologilaboratoriet - CT scanning

Teknologisk Institut er anerkendt for at have stor teknisk kompetence inden for metrologi på en række områder og er af Sikkerhedsstyrelsen udpeget som nationalt metrologilaboratorium (MI) på områderne:

Inden for geometri er vi ligeledes udstyrsmæssigt i front med det nyeste inden for måleteknik, inklusiv CT Scanning, som er en anden måde at opmåle emner på.

Via CT-scanning kan vi på meget kort tid foretage en komplet sammenligning mod en nominel CAD-model - med CT-scannet data fra emnet - både ind- og udvendigt.

Vores nationale metrologilaboratorier deltager i måleteknisk forskning og udvikling på højt, internationalt niveau,
bl. a. gennem det europæiske metrologiforskningsprogram ”EMRP” for at styrke vores måletekniske viden og internationale kontakter.

Det nationale metrologilab for vand - og energiflow har det største akkrediterede måleområde i Europa fra 1 ml/h op til 425 m3/h - og on-site med laser doppler velocimetri (LDV) op til 17000 m3/h.

Hvilke særlige fordele giver vores status som dansk nationalt metrologilaboratorium?

  • Vi har mulighed for at udstede certifikater med CIPM MRA logo, der dokumenterer sporbarhed på højeste internationale niveau.
  • Der er garanti for, at vores laboratorier og måleusikkerheder er blevet evalueret af internationale eksperter, og at vi deltager i sammenligninger på højeste niveau.
  • Der er adgang til opdateret international viden om de nyeste tiltag inden for metrologi.

 

 Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger