GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Skimmelsvampeanalyse

Der udarbejdes altid en rap­port, der indeholder analyse­svar, fortolk­ning af resultaterne evt. sammen­holdt med byggetekniske data, samt forslag til udbedring. 

Hvad kan virksomheder bruge laboratoriet til:

 • Påvisning og identifikation af skimmelsvampe fra indsendte materialeprøver ved dyrkning (Privatkunder)
 • Påvisning og identifikation af skimmelsvampe fra dyrkningsplader, der i forvejen er rekvireret fra laboratoriet (Erhvervskunder)
 • MycoMetertest til bestemmelse af svampebiomasse (Erhvervskunder)
 • Luftanalyser for detektion af skimmelsvampesporer (Erhvervskunder)                                                     
 • Vurdering af resultater
 • Rådgivning
 • Mikroskopisk undersøgelse for påvisning af skimmelsvampe

Metoder/Standard
Dyrkning: Påvisning og identifikation ved mikroskopi af skimmelsvampe fra materialer eller fra dyrkningsplader, der i forvejen er rekvireret fra laboratoriet.

MycoMetertest anvendes til at bestemme mængden af svamp, der er til stede på et givet materiale. Metoden er baseret på detektion og kvantifikation af et enzym, som findes i både mycelium og sporer hos alle skimmelsvampe. Svampelaboratoriet er certificeret til at udføre disse tests.

Kursus
Svampelaboratoriet tilbyder at afholde kurser om skimmelsvampe. Kurset kan være af generel karakter og indeholde:

 • Skimmelsvampenes optræden i naturen
 • Deres biologi
 • Optræden i fugtskadede bygninger, samt helbredsproblemer
 • Forekomst i arbejdsmiljøer

Kurset kan også sammensættes efter den enkelte gruppes behov. Teorien vil blive suppleret med praktisk laboratoriearbejde.

Kurset henvender sig til faggrupper, der i deres daglige arbejde har brug for viden om skimmelsvampe, eller som er direkte involveret i fugt- og skimmelsvampeproblemer. Det kan være arkitekter, håndværkere, forsikringsselskaber og fra sundhedssektoren f. eks. sundhedsplejersker, der dagligt kommer i private hjem. 

Målgruppe: Svampelaboratoriet betjener rådgiv­ere, kommuner, boligselskaber, hospitaler og læger og private med rådgiv­ning og analyser ved mistanke om angreb af skimmelsvampe.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger