GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Stor multiovn til brandtest af komponenter

DBI’s multiovn er 3,1 x 5,5 meter og anvendes til både klassifikationstests og udviklingstests. Størrelsen betyder, at selv de største komponenter kan brandtestes her, og at kunderne kan få maksimal brandteknisk dokumentation ud af en test.

Multiovnen tilbyder kunderne en bred vifte af uvildige tests af store komponenter og konstruktioners modstandsevne mod brand. Ovnen måler 3,1 x 5,5 meter og kan håndtere både vertikale og horisontale storskalatests af bl.a. døre, vægge, skot, dæk, søjler og meget andet.

Multiovnen har en maksimal effekt på 10 megawatt, der gør det muligt at teste efter både standardbrandkurven og hydrocarbonkurven, der simulerer en oliebrand. Desuden er den i stand til at teste konstruktioner og komponenter med en belastning på op til 80 tons. Den anvendes til at udføre klassifikationstests og udviklingstests for kunder, der ønsker at opnå en dybere indsigt i generelle eller specifikke brandtekniske egenskaber ved deres produkt. Desuden bruges den til test af specifikke særegne komponenter for at opnå brandteknisk dokumentation i forbindelse med konkrete projekter.

Multiovnens specifikationer gør den anvendelig i mange tilfælde for en lang række kunder. Muligheden for at teste med hydrocarbonkurven er værdifuld for producenter af komponenter til skibsindustrien og olieboreplatforme i forbindelse med klassifikation og certificering af deres produkter. Test med belastning er især anvendelig for producenter af bjælker, søjler og dæk til både byggeriet og skibe. Og størrelsen af multiovnen betyder, at producenter af ventilationskanaler til byggeriet kan få udført test af kanaler på helt op til 2,5 x 1,5 meter.

Med en ovnbredde på 5,5 meter kan DBI desuden teste begge sider af en dobbeltdør/port ved én og samme test. Det gør brandtest hurtigere og billigere for kunden. Multiovnens størrelse betyder ligeledes, at det er muligt at teste forskellige sammenføringer eller gennemføringer af komponenter samtidigt. Det giver kunden mere brandteknisk dokumentation på mindre tid og for færre ressourcer.  

Med multiovnen tilbyder DBI klassifikationstests efter EN-standarder af en række produkter til byggeriet, ligesom der også tilbydes klassifikationstests af produkter til skibs- og offshore-industrien efter International Maritime Organization 2010 FTP Code.

Målgruppe: Producenter af komponenter til byggeriet, producenter af komponenter til skibs- og offshore-industrien.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger