GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Kalibrering af fiberoptiske instrumenter

Højhastigheds internettet er baseret på et netværk af optiske fibre. Vedligehold og servicering af dette netværk er af stor betydning for den digitale infrastruktur i Danmark.

Analyse af netværket og registrering af fejl er i mange tilfælde baseret på brug af Optical Time-Domain Reflektrometri (OTDR). Metoden gør det muligt at analysere og lokalisere sammenføjninger og defekter. Ved fejlfinding er det vigtigt at kunne lokalisere den nøjagtige position, så reparation kan udføres hurtigt. Kalibrering sikrer en afstandsbestemmelse med en usikkerhed på under 1 meter på afstande op til 21 km. Kalibreringen er baseret på reference fibre med kendte længder ved 1310 nm og 1550 nm, som er de mest anvendte bølgelængder inden for telekommunikation.

Kalibrerede fiberoptiske attenuatorer anvendes til at undgå overbelastning af signalmodtagerne og til at teste brugbare effektområder i netværk. Dette komplementerer OTDR målinger som et vigtigt værktøj til karakterisering af fibernetværk. DFM kan tilbyde kalibreringer med en dæmpning fra 0 dB til 60 dB ved bølgelængder i telekomområdet.

Målefaciliteterne omfatter:

  • Kalibrering af single mode OTDR instrumenter op til en længde på 21 km med en usikkerhed ned til 0,43 m.
  • Kalibrering af fiberoptiske attenuatorer med en dæmpning på 0 dB til 60 dB.

DFM tilbyder desuden kalibrering af fiberoptiske power metre og kalibrering af deres linearitet.

Målgruppe: Virksomheder inden for den danske telekomindustri.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger