GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Bæredygtig ledelse og strategi

OMSTILLING 
Lær at lede bæredygtig transformation med succes  

Verden er under forandring: Ressourceknaphed, klimaudfordringer og miljøkriser
skaber nye regler og en helt ny virkelighed for virksomheder. Den skal du som leder
kunne navigere i – både de nye risici og de nye muligheder. 
 

I et skræddersyet forløb udruster vi jer med viden og værktøjer, så I kan skabe
mere bæredygtige forretningsmodeller, produkter, produktionsprocesser, etablere
nye ansvarsområder og roller og sikre jer nye kompetencer og innovation.
 

Vi har fokus på både teknologi, forretning og mennesker, så I kan skabe medejerskab
og forandringer, der holder.
 

 

Typisk ser processen sådan ud: 

 

 1. I får besøg af en ekspert i bæredygtig ledelse og -strategi, der lærer jer og jeres virksomhed at kende.
  Sammen ser vi på jeres ambitionsniveau og modenhed i forhold til bæredygtighed, kortlægger jeres behov,
  udfordringer og prioriteter og beslutter i fællesskab, hvad der skal være fokus for det videre forløb.
   

 2. Derefter udarbejder vi en one-pager, der beskriver jeres lederudviklingsforløb og skaber klarhed over det
  faglige fokus og processen.
   

 3. Derpå følger en række med 2-4 workshops for ledere og centrale medarbejdere. Vi har særligt fokus på,
  hvordan I får forløst det menneskelige potentiale hos medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere fx i
  værdikæden.
   

 4. På et afsluttende møde evaluerer vi sammen, om vi er nået i mål. Sammen genbesøger vi
  modenhedsanalysen og fastlægger retningen for jeres videre arbejde.
   
Services og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger