GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Måling af masse

Måling af masse er et centralt element i ethvert samfund. Siden oldtiden er masse (vægt) anvendt til afregning i forbindelse med køb og salg af varer. I et moderne industrisamfund indgår måling af masse desuden i produktion af fødevarer, medicin, kemikalier, materialer og mange andre produkter. Kravet til nøjagtighed varierer, men det er under alle omstændigheder vigtigt, at målingerne af masse er i overensstemmelse med SI definitionen af et kilogram inden for den erklærede måleusikkerhed.

Som Danmarks Nationale Metrologiinstitut er DFM garanten for at måling af masse i Danmark er sporbar til SI definitionen. DFM opbevarer kopi nr. 48 af den internationale kilogramprototype og råder over et unikt klimareguleret laboratorium, som er forsynet med moderne massekomparatorer og andet nødvendigt udstyr til kalibrering af lodder på international konkurrencedygtigt niveau.

Kalibreringen af lodder ved DFM omfatter:

  • Bestemmelse af lodders masse
  • Bestemmelse af den konventionelle værdi af loddernes masse

Ved kalibreringen af et sæt af lodder anvendes typisk et DFM referencelod, samt et DFM check-lod per dekade af lodsættet; masserne af DFM lodderne er alle sporbare til SI. Kalibreringen udføres ved neddeling/multiplikation af referenceloddet. Ved denne proces sammenlignes udvalgte kombinationer af lodder med samme nominelle masse på en massekomparator, hvorefter masserne af lodderne i sættet samt DFM check-lodderne bestemmes ved en mindste kvadraters metode udviklet af DFM. Kalibreringen kvalitetssikres dels gennem test af sammenligningernes indbyrdes konsistens, dels ved at sammenligne de fundne værdier af DFM check-loddernes masse med deres historiske værdier. Denne kvalitetssikring er unik, både set ud fra et dansk og et internationalt perspektiv.

Målgruppe: Virksomheder og laboratorier, der kalibrerer vægte eller lodderLæs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger