GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Fysiske modelforsøg i lavvandsbassiner

DHI’s forsøgshaller bruges i forbindelse med design af byggeri i vand. 

Fysiske modelforsøg har siden starten af DHI i 1964 været et kerneelement i DHI’s forsknings- og rådgivningsarbejde.  Fysiske modelforsøg er stadig i dag et essentielt element af DHI’s rådgivningsprojekter og forskningsarbejde.

Industribehovet for forsøgsfaciliteter af havkonstruktioner på lavt vand dækkes af DHI’s fysiske modelfaciliteter, herunder flere lavvandsbassiner.

Data omkring DHI’s lavvandsbassiner:

  • 35m x 25m, 0.80m dybt bassin for 3D bølger og strøm
  • 32m x 30m, 0.45m dybt bassin for bølger
  • 30m x 30m, 0.75m dybt bassin for bølger og strøm
  • 62m x 30m, 0.45m dybt bassin for bølger

Målgruppe: Designindustrien for marint byggeri på lavt vand (kystsikring, havne, vind)Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger