GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Industriens plast- og kompositlaboratorie

Indenfor avanceret plast- og kompositteknologi går udviklingen stærkt og konkurrencen er hård. Hvis danske virksomheder skal udnytte mulighederne fuldt ud, skal de hurtigt kunne omsætte nye materialer til konkurrencedygtige produkter.

Industriens plast- og kompositlaboratorium giver virksomheder adgang til faciliteter og tværfaglige kompetencer, der kan understøtte produktinnovation. Vi udvikler løbende nye teknologiske kompetencer og serviceydelser inden for nye plast, elastomerer og kompositmaterialer, nye holdbare coatings f.eks. til vindmøllevinger, nye produktionsteknologier, bæredygtige materialer, procesoptimering, test- og karakteriseringsmetoder, substitution af materialer, m.fl.

Laboratoriet råder bl.a. over følgende faciliteter:

  • Design-, styrkeberegnings- og materialevalgssoftware
  • Prototype og testfabrikation
  • Eksponeringskamre (UV, klima, kemikalier) til holdbarheds- og levetidstest
  • Termiske analysatorer (DSC, TGA) til materialekarakterisering
  • FTIR-mikroskop til kemisk identifikation og karakterisering, også af nedbrydningsprodukter
  • MFI (smelteindeks)
  • GPC til bestemmelse af molekylvægt og molekylvægtsfordeling
  • Overfladespændingsmåleudstyr (tensiometer og kontaktvinkelmåleudstyr)
  • Hårdhedsmålere


Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger