GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Dansk Sprogteknologi - NLP

Alexandra instituttet har et forskningsspor med fokus på Natural Language Processing (NLP) - også kaldet sprogteknologi - på dansk.

NLP er et underfelt af kunstig intelligens, som beskæftiger sig med at få computere til at forstå naturligt sprog, dvs. tekst og tale. På mere mundret dansk kan man sige, at NLP gør det muligt, at computere kan forstå tekst og optagelser af tale samt foretage handlinger på baggrund af den forståelse.

Vi udvikler, anvender og overfører NLP til industrien og samfundet. Dette gør vi ved at rådgive virksomheder om eller hjælpe med at implementere NLP. Vi har to software-ydelser på dette område, DaNLP (Dansk NLP) og AIAI (Alexandra Institute Artificial Intelligence), som begge er open-source software-projekter, som er frit tilgængelige for alle.

DaNLP er et software-bibliotek, som udstiller en kurateret liste af danske datasæt, modeller og guides, således at virksomheder let kan komme i gang med at skabe værdi for Danmark med NLP.

AIAI er et software-bibliotek, der hjælper virksomheder med NLP- løsninger med at teste og validere deres modeller og sammenligne dem med andre modeller til de samme opgaver. Således kan virksomhederne undersøge, hvor CO2-tunge deres modeller er, eller om de diskriminerer ift. køn, race eller religion. Dette accelerer virksomhedernes evne til at levere grønnere og mere inklusive modeller til det danske samfund.

Foruden udviklingen af disse værktøjer tilbyder vi også kurser, workshops og work-along-projekter, hvor vi opkvalificerer virksomheder i brugen af vores og andres NLP-software-pakker.

Det er Alexandra Instituttets mission at bedrive produktionsnær og praktisk anvendelig forskning til gavn for erhvervslivet og samfundet. Derfor samarbejder vores NLP-specialister både tæt med virksomheder og universiteter om ovenstående og en lang række andre projekter.

Vi har bl.a. et forskningsprojekt med DR omkring detektering af hadtale, som bl.a. bruges til moderingen af online platforme. Vi har også et samarbejde med en lang række partnere, bl.a. Digitaliseringsstyrelsen, ATP, KMD, Datalogisk Institut Københavns Universitet. Her arbejder vi med diktering, der rækker fra automatisk opsummering af telefonsamtaler til dokumentation af samtaler med medicinsk personale.Læs mereFacilitetens adresse
Virtuel

Services og ydelser tilknyttet faciliteten
  • Teknisk support eller hjælp til at anvende faciliteten


Del med dine kolleger