GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Center for Anvendt Fotonik

Center for Anvendt Fotonik (CAF) er en innovationshub, der giver danske virksomheder adgang til fotonikkompetencer i Danmark og Europa. Centerets mål er at sikre, at de vækstpotentialer, der ligger i nyeste fotonikteknologi, bliver udnyttet i højest mulig grad. 

CAF giver adgang til services, demonstrationsprojekter og faciliteter, som understøtter virksomhedernes produktudvikling.

I Center for Anvendt Fotonik innovationshub råder FORCE Technology over udstyr til at understøtte følgende ydelser: 

 • Rådgivning om anvendelse af nyeste forskningsresultater i produktudvikling
 • Optisk førstehjælp og starthjælp
 • Optisk systemdesign
 • LED anvendelser af fotonikteknologi
 • Udvikling af fotonikprodukter og teknologiplatforme 
 • Design af optiske chips

Fotonik er en teknologi med et bredt anvendelsespotentiale indenfor en lang række sektorer, f.eks.: 

 • Sundhed og medico: Hurtig og sikker diagnosticering og behandling.
 • Fødevarer: Kvalitet og sikkerhed af jord, drikkevand og fødevarer via optisk detektion af kvalitet.
 • Transport: Sikker og effektiv transport med selvkørende eller semiautomatiske køretøjer.
 • Miljø: Håndtering af materialer, optimering af energiforbrug og industrielle processer, monitorering af forurening.
 • Produktion, IoT: Smart, digitaliseret produktion baseret på anvendelse af f.eks. lasere, 3D-printing og Machine Vision.


Læs mere



Services og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger