GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Cybersikkerhed: 360-graders-tjek og roadmap

CYBERSIKKERHED  
Hvor er I sårbare? Vi gør jer mere robuste, både på kort og lang sigt. 

 

Når jeres kerneforretning ikke er cybersikkerhed, overser I måske trusler og risici.
Og det kan være svært 
at afveje sikkerhed og forretning: Hvornår er I sikre nok? 

Vi kender truslerne, løsningerne og udfordringer i produktionsbranchen.
Derfor har vi udarbejdet værktøjer til at give jer et 360-graders-sikkerheds-tjek
og identificere sårbarhederne.
 

I får hjælp til hurtigt at lukke de vigtigste huller og til selv at lægge en god strategi
med de rigtige tiltag. 

 

Typisk ser processen sådan ud: 

 1. I et indledende onlinemøde bruger vi vores 360-graders-cybersikkerheds-værktøj til sammen at
  kortlægge jeres risici. 
  Værktøjet er baseret på anerkendte cybersikkerheds-standarder og -metoder. 

 2. Derefter tilbringer vi en dag sammen hos jer, hvor vi gennemgår jeres arbejdsgange, data, hardware,
  it- og IoT-opsætning og jeres nuværende cybersikkerhed. 
   

 3. Derpå udarbejder vi en rapport med konkrete og let implementerbare anbefalinger til jer, så I hurtigt
  kan lukke jeres mest alvorlige sikkerhedshuller. 
   

 4. Derudover får I en række værktøjer, der gør jer i stand til løbende at evaluere jeres cybersikkerhed og
  definere de rigtige tiltag, der tager højde for både risiko og konsekvens. Det gør det lettere for jer at
  afveje tekniske og forretningsmæssige hensyn og lægge en sund it-sikkerhedsstrategi.
Services og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger