GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Betonlaboratorie

FORCE Technology har mere end 50 års erfaring fra forskningsprojekter og kundesager på betonområdet, og vi råder over laboratorier og udstyr til:

  • Fysisk prøvning: tryk, træk, e-modul, arbejdskurver
  • Organisk og uorganisk kemisk analyse
  • Optisk mikroskopi, SEM/EDS, XRD, AFM, FTIR
  • Karakterisering af male- og overfladebehandlinger (FROSIO)
  • Strain-gauge målinger 
  • Røntgen, ultralyd
  • NDT-udstyr til lokalisering af defekter i faste materialer
  • NDT-udstyr til undersøgelser af kompositter.  

Faciliteterne til materialeundersøgelse kan for eksempel anvendes til kvalitetskontrol, eftersyn af skader på konstruktioner eller tilstandsvurderinger. Vi har både udstyr til laboratorieundersøgelser samt transportabelt specialudstyr til on-site kontrol.

Se også Materialeundersøgelse og rådgivning – beton og murværk

Services og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger