GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Digitaliserings- og bæredygtighedspotentialer

EKSPERT-TJEK 
Vi fremtidssikrer jeres forretning og gør den mere digital og bæredygtig.

Produktionsvirksomheder i Danmark konkurrerer på både pris og kvalitet
– og snart også bæredygtighed.  

Digitalisering er et vigtigt instrument til at optimere og effektivisere jeres
produktion og spare ressourcer og omkostninger.  

Ved f.eks. at indsamle og analysere data om produktionen kan I skabe en
mere bæredygtig og cirkulær produktion, som samtidig er en sund og
fremtidssikker forretning.  

 

Typisk ser processen sådan ud: 

 

 1. I får besøg af en organisations-og en teknisk ekspert, som sammen undersøger jeres potentiale og
  barrierer for at gøre 
  jeres produktion mere datadrevet og bæredygtig.  

 2. I får en one-pager med opsummerende indsigter og tre anbefalinger til, hvordan I kan arbejde med
  digitalisering som løftestang for en mere bæredygtig produktion. 
   
 3. Sammen identificerer vi, hvilke områder i jeres produktion I vil arbejde med: forbrug af vand, energi
  og andre ressourcer, CO2-udledning, affaldsgenerering.
   

 4. Vi undersøger sammen, hvilken cirkulær tilgang vil I bruge til at arbejde med området - eliminere,
  cirkulere, regenerere.
   

 5. Sammen ser vi på, hvilken digital tilgang kan hjælpe jer i mål: monitorering og sporing, simulering
  og prognoser, 
  virtualisering, system- og ressourcestyring, informations- og kommunikationsteknologi. 
 1. Til slut sørger vi for at indsatsen står mål med resultatet. Sammen identificerer vi de lavthængende frugter
  og de langsigtede, men vigtige indsatser. Og skelner mellem dem, der giver mening, og dem der ikke gør.
   
Services og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger