GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Teknisk Audiologisk Laboratorium

Teknisk Audiologisk Laboratorium (TAL) råder over faciliteter til produktafprøvning og dokumentation i forbindelse med homologering og CE-mærkning af høreapparater inden for områderne safety, elektroakustiske- og EMC prøvninger. Laboratoriet er DANAK og ILAC akkrediteret, men også CBTL certificeret.

Laboratoriet varetager, ud over tests af høreapparater, også forskellige former for test at høretekniske hjælpemidler og diagnostisk udstyr.

Batterier til høreapparater - både traditionelle og genopladelige - er også et område, som laboratoriet beskæftiger sig med.

TAL yder desuden uvildig konsulentbistand til høreomsorgen og forestår en certificeringsordning for Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende godkendelse af private leverandører af høreapparater.

Historisk set har FORCE Technology altid haft en afdeling udelukkende beskæftiget med teknisk audiologi. Afdelingen blev, som Laboratoriet for Teknisk Audiologisk Forskning grundlagt i 1964 som en servicefunktion for den danske høreforsorg. Senere er laboratoriet blevet en del af FORCE Technology, en sammenlægning som har givet nemmere tilgang til viden fra en række nye teknologiske områder.

Indenfor teknisk audiologi kombinerer FORCE Technology et bredt samarbejde med fabrikanter, leverandører, klinikker, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer med egen ekspertise og uvildighed, til størst mulig gavn for alle parter.Læs mereServices og ydelser tilknyttet faciliteten


Del med dine kolleger