GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Faciliteter til måleudstyrskalibrering

På FORCE Technologys akkrediterede laboratorier i Brøndby og Vejen forefindes kalibreringsfaciliteter til kalibrering af måleudstyr. Faciliteterne kan udføre akkrediteret kalibrering af måleudstyr til måling af følgende:

 1. Kraft
  Kraftkalibrering i laboratoriet:
 • Tryk 0.1 N - 5.000 kN
 • Træk 0.1 N - 2.000 kN
 1. Tryk
  Akkrediteret kalibrering i trykområdet:
 • Absolut tryk 10 μPa – 500 MPa
 • Gauge tryk: 5 Pa – 500 MPa
 • Differenstryk: Ved 5- 200 bar statisk tryk

Kalibrering med enten luft, nitrogen, olie eller isopropyl som medie.

 1. Moment
  Akkrediteret momentkalibrering i måleområdet:
 • 0,05 - 1350 Nm
 1. Vakuum
  Akkrediteret vakuumkalibrering i området fra 10µPa til 150 kPa, med en usikkerhed ned til 6μPa i høj vakuumområdet og mellem 0,005 – 0,30% i grov- og medium vakuumområdet. Kalibrering primært med nitrogen som kalibreringsmedie.

 2. Temperatur
  Akkrediteret kalibrering i temperaturområdet:
 • -70⁰ C - 1205⁰ C
 1. Densitet og viskositet
  Densitetsbestemmelse:
 • Bestemmelse af homogene væsker i området 600 - 2000 kg/m3
 1. Volumen
 • Ved omhældning: Kalibrering med vandværksvand, destilleret vand eller anden væske på alle transportable normaler. Arbejdsnormalerne, der bliver brugt i dette laboratorium, er volumennormaler fra 10 ml til 400 liter.
 • Ved brug af vægte: Akkrediteret kalibrering af normaler fra 0,8 µl til 550 liter efter gravimetisk metode. Arbejdsnormalerne i dette område er vægte, lodder og destilleret vand. For stempelstyret volumeterisk udstyr (f.eks. automatpipetter, digitalburetter og dispensere) opfyldes kravene i DS/EN ISO 8655-6.
 1. Vægte, lodder og mobile vejesystemer
  Akkrediteret kalibrering af vægte og lodder i måleområdet:
 • Vægte: 10 mg - 120.000 kg
 • Lodder: 50 mg - 50 kg
 • Lodder, masse: 1 mg - 1.000 kg
 1. Flow (vand, gas og andre væsker end vand)

FORCE Technology er godkendt af DANAK til akkrediteret kalibrering, og instituttet er desuden udpeget som nationalt referencelaboratorium for forskellige kalibreringstyper (kraft, tryk, densitet og volumen).

Kalibrering af måleudstyr er mere end overholdelse af krav

Foruden overholdelse af lovkrav er der stor værdi i kalibrering af måleudstyr. Kalibrering bevirker, at man kan kontrollere og optimere sine målinger, så usikkerheden mellem det målte og det aflæste bliver så lille som mulig. Dermed minimeres risikoen for fejl i målinger. Endvidere sikrer kalibrering af måleudstyr en tidlig opdagelse af eventuelle mangler og defekter i ens måleudstyr.Læs mereDel med dine kolleger