GTS-institutterne bringer ny teknologisk viden i spil i danske virksomheder

Læs mere

Danmarks teknologiske infrastruktur

Faciliteter til test og forpakning af mikrochips

FORCE Technology i Hørsholm (tidligere DELTA) har en række faciliteter til afprøvning og forpakning af integrerede kredsløb/mikrochips. 

Faciliteterne anvendes til at evaluere og konsolidere en stor mængde parametre, der påvirker valget af forpakningsmetode, herunder bestemmelse af chippens elektriske og termiske egenskaber, strømfordeling i chippen, prissætning og producerbarhed, samt miljø- og pålidelighedshensyn.  

I modsætning til vores faciliteter til fejlanalyse af mikrochips - beskrevet andetsteds - anvendes faciliteterne til afprøvning og forpakning som en forløber til igangsætning af en større produktion af chips.

 

 

 Læs mereDel med dine kolleger